Vi fortsetter veksten, og er heldige som har fått Erik Horn med på laget!

Erik Horn

Vi ønsker Erik Horn velkommen.

CFO med betydelig erfaring fra økonomi, it, og ledelse i internasjonale konserner. Fokuserer på resultatoppnåelse gjennom operasjonalisering av gode forretningsideer og strategier, gjennom endringsledelse, støttet av gode forretningssystemer. Arbeider like godt med ledelsen på strategier, som med alle andre nivåer organisasjonen for å sikre gjennomslag og operasjonell effektivitet. Analytisk, med balanse mellom helhetssyn og detaljfokus.

Trenger din bedrift en erfaren økonomisjef på deltid, eller for å fylle et midlertidig behov? Erik har noe kapasitet tilgjengelig på nyåret, og ser frem til å bistå din bedrift med å løse ditt behov for en faglig dyktig interimleder.