Sammen med vår partner Styreplan, lanserer vi en ny tjeneste: Styresekretær til leie.

Styrearbeid er et komplekst område, og erfaringsmessig har mange små og mellomstore bedrifter utfordringer med å overholde formelle krav. I tilegg medfører styrearbeid en administrativ byrde som det er vanskelig å prioritere i en hektisk hverdag i små og mellomstore bedrifter.

Vi har derfor lansert tjenesten “Styresekretær til leie”. Vi tilbyr en pakkeløsning der en erfaren styresekretær bistår bedriften med alt fra planlegging av møter gjennom året, innkallinger, gjennomføring av styremøter, innhenting av signaturer, arkivering, vedtaksoppfølging og generalforsamlinger.

Ved hjelp av det skybaserte styresystemet Styreplan, sikres effektiv gjennomføring, administrasjon og dokumentasjon av styrets arbeid.

Ønsker du å vite mer? Les mer her.