Rekruttering. Finance Professionals HR AS er spesialister på rekruttering og HR-relaterte temaer. Innenfor rekruttering har vi 20 års erfaring med å finne nøkkelpersoner til mange ulike bransjer og fagområder. Innen HR/ personal har vi kompetanse fra mange års personalledelse, herunder gleder og utfordringer som alltid dukker opp på veien.

Veien til suksess

Suksessfaktoren for å finne den riktige medarbeideren eller lederen, er å kjenne kultur og miljø i bedriften vedkommende skal inn i. Det blir ingen suksess hvis ikke både arbeidsgiver og medarbeider er enige om at det er full match! Derfor er det nødvendig å analysere godt og ha et solid utgangspunkt for hvordan man skal lykkes. Utgangspunktet for all rekruttering er at vi har et stort engasjement som rådgivere og har en grunnleggende forståelse for våre kunders behov. Etikk og arbeidsrett er selvfølgelig godt forankret i våre prosesser.

Fagområder

Vi rekrutterer til mange fagområder: Økonomi, regnskap, revisjon, salg- og markedsføring, Ingeniørfag, tekniske områder og administrasjon. Vi finner medarbeideren, mellomlederen og topplederen.

Sterke sammen

Finance Professionals og Bedriftskonsulent Carine Helgesen slo sine virksomheter sammen, 1.januar 2020. Dette samarbeidet føltes naturlig fordi Finance Professionals ønsket å bli en enda sterkere aktør innen rekruttering og HR, samtidig som Carine Helgesen trives med å bygge konsepter sammen med andre.
Vi har mange gode referanser å vise til etter 20 års arbeid innen rekruttering.

«Personlig engasjement, tillit, gjennomføringsevne, løsningsorientering, solid erfaring, stort og betydningsfullt nettverk – er faktorer som bidrar til vellykkede prosesser. La oss bistå ved deres neste rekrutteringsprosess!»

Ta kontakt med vår daglige leder/ partner: Carine Helgesen. Tlf 481 50 818, epost carine@financeprofessionals.no