I Visma eAccounting kan man gjøre mye av regnskapet selv. Dette er gjerne de dagligdagse oppgavene som ofte er gjentakende. Da blir prisen for regnskapstjenester lavere, og du kan samtidig føle deg tryggere når du har fagfolk i ryggen.

Mange små bedrifter ønsker å utføre deler av regnskapet selv, for å holde kostnadene nede.​ Men hvor mye kan man egentlig gjøre selv?

Eksempler på oppgaver man kan gjøre selv er:

 • Fakturering
 • Bokføring av inngående norske fakturaer
 • Bokføring av kvitteringer

Det er når regnskapsreglene blir litt mer kompliserte at vi som regnskapsfører kan bistå med vår kunnskap og kompetanse.

Disse oppgavene erfarer vi at en regnskapsfører bør hjelpe til med:

 • Lønn og personal
 • Reiseregninger
 • Bokføring av inngående utenlandske fakturaer
 • Aktivering av eiendeler, anleggsregister og avskrivinger
  Periodiseringer
 • Mva-regler
 • Mva-rapportering
 • Årsregnskap
 • Ligningsoppgaver

I Visma eAccounting er det veldig enkelt å samarbeid med oss, og vi vil gi deg en fastpris som utelukkende er basert på hvilke oppgaver vi skal utføre for bedriften. Ta kontakt med oss for et uforpliktende fastpristilbud.

Vi har også laget ulike regnskapspakker du kan benytte deg av ved for eksempel terminslutt, for å kontrollere at du har ført mva korrekt, eller dersom du har begynt å føre ditt eget regnskap og ønsker at vi tar en sjekk, for å kvalitetssikre at det du har gjort er korrekt utført.

To ulike pakker

Regnskapstesten – Vi sjekker ditt regnskap for korrekt utført bilagskontering
Pris kr 2.790,-

Momstesten – Vi sjekker ditt regnskap for korrekt mva-føring og hjelper deg med å sende inn skattemelding for merverdiavgift
Pris kr 1.790,-

Spør din regnskapsfører

Dersom du ønsker å føre deler av regnskapet selv, kan du gjennom eAccounting spørre oss om hjelp dersom du står fast eller har spørsmål.

Be om tilbud Les mer om våre regnskapstjenester