Et årsregnskap er et offentlig dokument som inneholder en oversikt over virksomhetens inntekter og kostnader.

Årsregnskap er en aktivitet alle bedrifter må levere hvert år. Et årsregnskap har strenge formkrav som må etterfølge reglene i Regnskapsloven.

Våre spesialister sørger for at årsregnskapet går raskt og effektivt for deg.

Be om tilbud Les mer om våre regnskapstjenester