Finance Professionals Services er et regnskapsbyrå som dekker selskapers behov for regnskapstjenester, økonomisk styring og rapportering, til en lav månedlig fastpris.

Vi er fremtidsrettede

Vi tilbyr daglig oppdaterte regnskaper i skyen og er opptatt av at våre kunder skal ha forutsigbare kostnader ved bruk av regnskapsfører. Ved behov for rådgivning i forbindelse med kompliserte regnskapsmessige spørsmål, vil vår konsulentavdeling kunne bistå som sparringpartner for våre kunder.

Kostnadsbevisste

Vi vet at mange kunder ser for seg store kostnader rundt regnskapsførsel – og også uhåndterlige regnskapsoppgaver og prosesser. Vi forenkler hverdagen og er tilgjengelige for spørsmål utover det allerede avtalte samarbeidet.
Vi leier ut regnskapsførere til flere av våre kunder (klienter) ute på deres egen lokasjon, men vi har også regnskapsmedarbeidere som til enhver tid sitter på vårt kontor og fører regnskap.

Rådgivning

Ved behov for ytterligere rådgivning i forbindelse med kompliserte regnskapsmessige spørsmål, vil vårt rådgivingsselskap Finance Professionals Consulting AS kunne bistå som sparringspartner for våre kunder. Vi tilbyr derfor et komplett spekter av tjenester innenfor økonomi og regnskap.

Bak Finance Professionals står erfarne økonomer med bred og variert erfaring og kunnskap fra operativt arbeid, styrearbeid – og i tillegg ledelse av økonomifunksjoner. Vi kan være dermed forsikre deg om at vi har den ekspertise og erfaring som skal til for å bistå deg på de aller fleste områder.

Ta kontakt med vår dyktige daglige leder: Joachim Haugen. Tlf 465 46 994, epost Joachim@financeprofessionals.no

Prøv vår priskalkulator eAccounting pris
RN Medlemslogo
Visma Certified Partner

Som autorisert regnskapsførerselskap, tilbyr vi regnskap fra A til Å, lønnsarbeid, fakturering, utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer, aksjonærregisteroppgaven, samt annen rapportering.

Vi er opptatt av kvalitet, faglig dyktighet og høy servicegrad. Vi skal være ditt prefererte Regnskapsbyrå.