I dagens samfunn, med stadig økende endringshastighet, er det viktigere enn noen gang å kunne kombinere fokus på den daglige driften og utvikling av konkurransefortrinn.

Hvordan blir vi mer effektive? Hvordan kan vi øke lønnsomheten? Hvordan får vi bedre kontroll på likviditeten? Dette er klassiske utfordringer for virksomhetsledere og eiere og det er vanlig å etablere et eller flere prosjekter som et ledd i å strukturere arbeidet med slike problemstillinger.

For å legge til rette for prosjektleveranser i tråd med et business case som ønskes realisert, er det fornuftig å etablere en midlertidig prosjektorganisasjon, bestående av ulike spesialister fra linjeorganisasjonen, leverandører og selskapsledelsen. Hensikten med prosjektledelse er således å styre og kontrollere prosjektleveransene.

Det finnes flere metoder for prosjektledelse, men vi i Finance Professionals har valgt å fokusere på en av de mest aksepterte, PRINCE2. PRINCE2 («Projects in controlled Environments») er en generisk metode, som i prinsippet kan benyttes for et hvert prosjekt. Metoden skiller styringen av prosjektarbeidet fra spesialistarbeidet som ligger til grunn for prosjektleveransene, hvilket legger til rette for at prosjektlederen ikke nødvendigvis behøver å ha erfaring med spesialistarbeidet, og motsatt. PRINCE2 er basert på følgende prinsipper:

  • Kontinuerlig forretningsmessig forankring
  • Læring av erfaring
  • Definerte roller og ansvar
  • Styre i faser
  • Avviksledelse
  • Fokus på prosjektets produkter
  • Tilpasset prosjektomgivelser

Finance Professionals og prosjektledelse

Finance Professionals har bred erfaring med leveranse av prosjektledelse i implementeringsprosjekter knyttet til forretningssystemer. Vår PRINCE2-sertifiserte prosjektleder, Daniel Sønsterud Kristiansen, har de siste 5 årene jobbet som prosjektleder i større ERP-prosjekter i alle de nordiske landene og har gjennom dette arbeidet bidratt til at omtrent 200 selskaper har fått nye forretningssystemer. Sist ut var Norges største Visma.net-implementering. Les mer om dette i artikkelen under.

Så, hva kan Finance Professionals gjøre for deg?
Vi leder dine implementeringsprosjekter gjennom alle prosjektets faser, fra forprosjekt til sluttleveranse. Ønsker du å vite mer, eller snakke med vår prosjektleder, ta kontakt med Daniel på tel. 9450 4111 eller daniel@financeprofessionals.no.

Be om tilbud Les mer om våre rådgivningstjenester