Vårt rådgivningsselskap Finance Professionals Consulting AS har erfarne rådgivere med bred kunnskap og kompetanse fra operativt og strategisk økonomiarbeid. Våre dyktige medarbeidere tilbyr rådgivning innen et bredt spekter av problemstillinger innen regnskap og økonomi.

Fremtidsrettet

For våre kunder skal vi alltid være en verdifull sparringspartner, som ser kundens behov og tilpasser oss kundens virksomhet. Med vår ekspertise og skalerbare leveransemodell – vi følger med i utviklingen og effektiviserer via skytjenester – kan vi bistå deres virksomhet uavhengig av hvilken fase dere befinner dere i, enten det er en gründerbedrift eller et børsnotert konsern. Ved hjelp av våre systemer og spesialkompetanse gjør vi våre kunders hverdag enklere og mer effektiv.

Bred kundemasse på tvers av landegrenser

Vi opplever at bedriftenes behov spenner over et vidt spekter, og omfatter alt fra generell regnskapsmessig og økonomisk rådgivning, transaksjonsstøtte (M&A), finansiell modellering i forbindelse med kapitalinnhenting, samt bistand og prosjektledelse ved implementering av ERP-systemer. De fleste av våre kunder er lokalisert i Oslo og Viken, men vi betjener kunder i både Norge, Danmark, og Sverige.

Vi er opptatt av kvalitet, faglig dyktighet og høy servicegrad.

Bak Finance Professionals står erfarne økonomer med bred og variert praktisk erfaring, kompetanse og kunnskap fra operativt arbeid, styrearbeid – og i tillegg fra ledelse av økonomifunksjoner. Vi kan dermed forsikre deg om at vi har den ekspertise som skal til for å bistå deg på de aller fleste områder.

Ta kontakt med vår erfarne partner/ konsulent: Thomas Gjelsnes. Tlf 945 04 110, epost thomas@financeprofessionals.no