Finance Professionals Group AS er et fullspekter økonomihus med total- og delleveranser av ulike tjenester og løsninger innen regnskap og økonomi.

Vi er et ungt, dynamisk og smidig konsern med raske beslutningslinjer og ledere i operative stillinger. Dette, i kombinasjon med bred erfaring, gjør at vi kan levere raskt og effektivt etter kundenes ønske og behov.​

Bak konsernet står økonomer med lang erfaring i ulike økonomiroller. Gjennom våre systemer og spesialkompetanse, gjør vi våre kunders hverdag enklere og mer effektiv. Hos oss står kvalitet, faglig dyktighet og høy servicegrad i fokus. Vi vektlegger å være proaktive mot våre kunder for å effektivisere økonomiske prosesser.

Vårt team

Thomas Gjelsnes

Partner

thomas@financeprofessionals.no

94 50 41 10

25 års erfaring fra CFO-stillinger, i både mindre virksomheter og børsnoterte konsern. Bakgrunn fra produksjonsbedrifter og tjenesteytende virksomhet. Omfattende erfaring med styrearbeid i mer enn 100 selskaper.

Nils Østbye

Nils Østbye

Partner, Statsautorisert revisor

nils@financeprofessionals.no

94 50 41 18

13 års erfaring fra revisjon, med hovedvekt av større multinasjonale konserner. 7 års erfaring med etablering og drift av Shared Service Center, som regnskapssjef og økonomidirektør i internasjonal virksomhet, inngående kjennskap til IFRS, NGAAP og SGAAP.

Daniel Kristiansen

Daniel Kristiansen

Partner

daniel@financeprofessionals.no

94 50 41 11

Siviløkonom med bred erfaring fra ulike roller i økonomiavdeling, i internasjonalt konsern. Prosjektledererfaring for omfattende ERP implementeringer i de nordiske landene. PRINCE2 Foundation og Practitioner sertifisering.

Joachim Haugen

Daglig leder, Finance Professionals Services AS

joachim@financeprofessionals.no

46 54 69 94

Autorisert regnskapsfører med erfaring fra flere regnskapsbyråer. Han har jobbet med kunder innen flere bransjer, både erfarne selskaper samt oppstartsbedrifter. Han brenner for digitalisering og effektivisering av regnskapstilbudet, som kommer kunden til gode.

Ida Pettersen

Ida Pettersen

Regnskapsfører

ida@financeprofessionals.no

7 års erfaring som regnskapsfører for norske og svenske selskaper i internasjonale konserner med totalansvar for egne selskaper. Dette inkluderer lønnsarbeid, rapportering til myndigheter, avstemninger, årsoppgjør og kontakt med revisor.

Erik Horn

Erik Horn

Konsulent

erik.horn@financeprofessionals.no

CFO med betydelig erfaring fra økonomi, it, og ledelse i internasjonale konserner.  Fokuserer på resultatoppnåelse gjennom operasjonalisering av gode forretningsideer og strategier, gjennom endringsledelse, støttet av gode forretningssystemer. Arbeider like godt med ledelsen på strategier, som med alle andre nivåer organisasjonen for å sikre gjennomslag og operasjonell effektivitet. Analytisk, med balanse mellom helhetssyn og detaljfokus.

Morten Strohm

Morten Strøhm

Konsulent

morten.strohm@financeprofessionals.no

Økonomimann med bred erfaring fra mange deler av næringslivet. Fra operativt arbeid via CFO og daglig leder til styrearbeid. Solid kunnskap om forretningsdrift, økonomistyring, regnskap, årsoppgjør, lønn. Innehar også autorisasjon som regnskapsfører.

John-Erik Tønnessen

Konsulent

john-erik.tonnessen@financeprofessionals.no

Strategisk og resultatorientert leder med bred og internasjonal erfaring fra daglig ledelse, strategiutvikling, økonomi, regnskap, finans, logistikk, innkjøp, produksjon, salg, IT, prosjekt, konsulenttjenester og administrasjon. Meget solid erfaring med utvikling av effektiv og trygg vareflyt, sterk og integrert verdikjede fra grossist til detaljist. Lang erfaring med ulike kvalitetssystemer og –standarder. Betydelig tyngde i budsjettering, regnskap, analyse, rapportering, virksomhetsstyring og utviklings- og forbedringsarbeid. Hatt eierskap til en rekke større endrings-prosjekter, både utvikling  av operasjonelle prosesser og bytte av større eller mindre IKT-systemer.

Våre kontorer

Moss

Vårt hovedkontor ligger i Moss.

Finance Professionals Group AS
Elisabeth von Hübsch gate 6
1534 Moss

Tel: 4000 1553
post@financeprofessionals.no

Oslo

Finance Professionals Group avd. Oslo
PierX, Bryggegata 3, 3. etg. Aker Brygge
0250 Oslo

Tel: 4000 1553
post@financeprofessionals.no